Skip to content Skip to footer

Chuông Blue Moon

Giá liên hệ

  • 100% thủ công
  • Sản xuất từ 7 kim loại sạch: đồng, chì, sắt, thiếc, bạc, vàng, kẽm
  • Sản xuất vào 1 đêm duy nhất của tháng sáu, trăng xanh mang năng lượng cao nhất.

Thông tin tư vấn

Danh mục: Product ID: 25378

Mô tả

Được sản xuất tại Nepal và được làm 100% thủ công. Được sản xuất từ 7 kim loại sạch: đồng, chì, sắt, thiếc, bạc, vàng, kẽm được sản xuất vào 1 đêm duy nhất của tháng sáu, trăng xanh mang năng lượng cao nhất.