Skip to content Skip to footer

Chuông chiêm tinh

Giá liên hệ

Là những chiếc chuông theo 7 hành tinh: sao mộc, sao thổ, sao kim, sao hoả, sao thuỷ, mặt trăng và mặt trời .

Thông tin tư vấn

Quý khách đọc thêm về chuông xoay và tác dụng qua bài viết này

Danh mục: Product ID: 25387

Mô tả

Là những chiếc chuông theo 7 hành tinh: sao mộc, sao thổ, sao kim, sao hoả, sao thuỷ, mặt trăng và mặt trời .Ứng dụng các tông điệu vũ trụ trên các vùng trời bên trên vào cơ thể sinh vật dưới trái đất, bản chất của chữa lành là trở nên thống nhất về tất cả, chúng ta sẽ nhận ra mình là một trong những tổng thể đó và không thể tách rời.

chuông chiêm tinh