Skip to content Skip to footer

Set chuông chiêm tinh

Giá liên hệ

Set chuông chiêm tinh là tập hợ những chiếc chuông được làm dựa theo 7 hành tinh: sao mộc, sao thổ, sao kim, sao hoả, sao thuỷ, mặt trăng và mặt trời.

Ứng dụng các tông điệu vũ trụ trên các vùng trời trên cao vào cơ thể sinh vật dưới trái đất, bản chất của chữa lành là thống nhất về tất cả, chúng ta sẽ nhận ra mình là một trong những tổng thể đó, không thể tách rời.

Thông tin tư vấn

Quý khách đọc thêm về chuông xoay và tác dụng qua bài viết này

Danh mục: Product ID: 25442

Mô tả

Hình ảnh tham khảo về set chuông chiêm tinh:

set chuông chiêm tinh