Skip to content Skip to footer

Set chuông cổ

Giá liên hệ

Set chuông cổ là tập hợp những chiếc chuông đã có tuổi đời hằng trăm, hàng nghìn năm. Mang nguồn năng lượng chữa lành tối cao và bản thân người gõ phải có năng lượng cùng với sự cân bằng rất cao, rất hiếm.

Thông tin tư vấn

Quý khách đọc thêm về chuông xoay và tác dụng qua bài viết này

Danh mục: Product ID: 25428

Mô tả

Hình ảnh tham khảo về set chuông cổ